Hisszük, hogy egyetlen szervezet sem életképes önmagában. Tudásunk, tapasztalataink megosztása, más szervezetek tapasztalatainak, sikeres gyakorlatának megismerése, és egymás segítése által mindannyian gyarapodhatunk, Isten dicsőségére. Ezért jó kapcsolatra törekszünk minden evangéliumi alapon álló keresztény felekezettel.

Társaságunk együttműködő partnere a Christian Business Men's Committee International-nek (CBMC International) és a Europartners-nek, mely szövetség a CBMC európai társszervezeteit fogja össze.

 


Ezek az együttműködések informális szövetséget jelentenek, a társszervezetek alá- és fölérendeltségi viszonyban nincsenek sem egymással, sem a szövetségek vezetőségeivel. E két szövetség igen sokrétűen (szakmai segédanyagokkal és professzionális előadókkal) támogatja a különböző országokban működő társszervezeteket - köztük a KEVE Társaságot is. Vezetőségünk, tagjaink gyakran vesznek részt nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon, csendes hétvégéken.

A „Compass-finances God’s wayTM” egy nemzetközi, felekezetek közötti szolgálat, amely legfőbb céljának tartja, hogy az embereket a Biblia elveivel összhangban a pénz kezelésére, a pénzügyeik koordinálására tanítsa. Magyarországon a KEVE Társaság vállalta fel és működteti ezt a szolgálatot „Compass-Isteni pénzügyekTM” néven. Bővebb információ a „Compass-Isteni pénzügyekTM” szolgálatról

Társaságunk kapcsolatban áll továbbá a The Trinity Forum (TTF) európai központjával. A TTF rendezvények magyarországi moderátorait a TTF európai szervezetének munkatársai képezték, illetve adtak iránymutatást társaságunknak az alkalmak elindításában és a programok kialakításában. Rendezvényeink olvasmánygyűjteményeit, az úgynevezett curriculumokat is európai szövetségünk biztosítja, melyet a KEVE Társaság fordít magyar nyelvre. Bővebb információ a The Trinity Fórumról. 

 
 

A KEVE Társaság egyházaktól függetlenül működik, tagjaink különféle egyházakhoz tartoznak, de közös jellemzőnk, hogy Jézus Krisztust személyes megváltónknak tartjuk.
 
Több keresztény szervezettel ápolunk jó kapcsolatot az ország határain belül és azon túl is. Szívesen együttműködünk minden biblikus keresztény szervezettel, egyházzal és missziós társasággal, nyitottak vagyunk az ilyen irányú megkeresésekre.
 
 
 
 
 
Kiemelt partnereink,
társszervezeteink: 
 
 
 

 

 

Alpha Magyarország

Aliansz (Magyar Evangéliumi Szövetség)

Apológia Kutató Központ

BalatonNET

Barnabás Csoport

Bethesda Gyermekkórház

Élet Szava Magyarország

ÉrMe Klub

Evangéliumi Fórum

GLS

Harmat Kiadó

Jews for Jesus

KETEG - Boldogság Közgazdaságtana

KÉRME

LoI

Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség

MPE OCM

Timóteus Társaság

Xpand