A magyar gazdasági, politikai és egyházi élet megújulásának alapja, hogy legyen elég elkötelezett, felkészült és Jézus tanítását követni akaró vezető, akik a korábbi generációk tapasztalataival, valamint a modern üzleti tudományok ismereteinek felhasználásával képesek betölteni vezetői feladatukat.


Ennek fontosságát felismerve indította el a KEVE Társaság 2016-ban Keresztény Vezetői Akadémiáját, mely jelenleg két, egymásra épülő, összesen 20 alkalmas, kétéves kurzust foglal magában Értékvezérelt vezetés és Értékvezérelt vezető címmel.
 

 

A KEVE Akadémia kimondott célja a résztvevők segítése Istentől kapott ajándékaik felismerésében és elhívásuk életükben való beteljesítésében. Ezzel összhangban a KEVE Akadémia működésének gyümölcse, ha a végzett hallgatók életében előrehaladás tapasztalható az alábbi területeken:


Hűséges sáfárság: A hallgató ismeri a Bibliának a sáfárságra vonatkozó előírásait, és kész azokat élete minden területén tudatosan alkalmazni.

Taníthatóság: Ismeri és elismeri saját tudásának és lelki érettségének szintjét, korlátait, hiányosságait, és nyitott arra, hogy tapasztalat-, illetve ismeretszerzése, valamint a másokkal való őszinte beszélgetések során ezt fejlessze.

Szolgálatkészség: Fontosabbnak tartja mások érdekeit saját érdekeinél, és kész áldozatot hozni Isten országának építésében való közreműködésben a közösség hasznára.

Imaélet: Fontosnak tartja az egyedi és közösségi rendszeres imaéletet, Isten iránymutatásának és Szentlelke vezetésének elkérését.

Só és világosság: Élete hitelességet tükröz, szavai és tettei összhangban vannak; hitét kész nyíltan megélni élete minden területén.

 

A KEVE Akadémia a KEVE Y szolgálatunk természetes folytatása, felismerve azt a tényt és igényt, hogy a fiatal keresztény vezetők képzése alapvetően fontos szolgálata a KEVE Társaságnak.

 

A két kurzus interaktív képzési alkalmai havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre szerdai napokon 18 órai kezdéssel a KEVE Társaság 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3. szám alatti irodájának tárgyalójában.

Az Értékvezérelt vezetés kurzus fő témakörei
1. Vezetés
2. Tervezés
3. Pénzügyek

Az Elkötelezett vezető kurzus fő témakörei
1. Jellem
2. Konfliktus kezelés
3. Vezetői etika

Az "Elkötelezett vezető" képzés részletes ismertetőjét ITT tekintheti meg

Tanulás és feldolgozás A résztvevők az egyes alkalmak között, 3−4 fős csoportokban, önálló szervezésben dolgozzák fel a tanultakat saját maguk által felvetett és az előadások témáját érintő problémákkal az ún. Mester Elme beszélgetési technika segítségével. Ennek elsajátításában működik közre az első alkalommal a KEVE Akadémia szervezőbizottságának egy tagja. Az egyes témák feldolgozásáról a hallgatók röviden beszámolnak a következő alkalom elején. A kurzus végén pedig minden résztvevő egy ötperces prezentációban mutatja be azt, hogy mi az a 3–4 fő üzenet, amelyet a kurzusról elvisz és alkalmazni fog munkája és/vagy szolgálata területén.
 

 

A KEVE Akadémiára mind meghívás, mind saját kezdeményezés útján lehet jelentkezni. Mindkét esetben szükséges a jelentkezés mellé ajánlás kérése is egy olyan személytől, aki személyes kapcsolatban áll a KEVE Társaság valamely tagjával. A jelentkezés előfeltétele az alábbiaknak való megfelelés: a jelentkező élő hitű keresztény (ajánlói referencia szükséges); elfogadja a KEVE Akadémia követelményeit (aktív részvétel és elkötelezettség); minimum 3 éves munka- és/vagy szolgálói gyakorlattal rendelkezik üzleti vagy non-profit/egyházi területen.