A KEVE Akadémia célja a résztvevők segítése Istentől kapott ajándékaik felismerésében és elhívásuk életükben való beteljesítésében. Az "Értékvezérelt vezetés" kurzus interaktív képzési alkalmai havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre szerdai napokon, 18 órai kezdéssel. A kurzus első, szeptemberi és utolsó, júniusi alkalma – amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi – személyes részvétellel kerül megtartásra a KEVE Társaság 1088 Budapest, Gutenberg tér 2. félemelet 3. szám alatti irodájának tárgyalójában. A többi alkalmat online módon, a zoom alkalmazás segítségével tartjuk.

A kurzus fő témakörei:

  • Vezetés
  • Tervezés
  • Pénzügyek                                                                                                             

Jelentkezem

A képzésről - a tematikát is tartalmazó - részletes ismertető pdf formátumban ITT letölthető

1. Mi (nem) a vezető dolga? − Vezetés 1.

Időpont: 2021. szeptember 29. 18h | Cím: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3.

Előadó: Dr. Tomka János
Témája: Menedzsmentguruk és tanácsadók szinte végeláthatatlan listákat állítanak össze a vezetők feladatairól. Ezek az elvárások a gyakorlatban vajmi keveset segítenek, munkánkat széttöredezettnek, sok esetben céltalannak és bizonytalannak érezzük. Pedig a vezetés első fontos összetevője a céltudatosság, e nélkül a vezető sehova sem vezet. Jetró és Mózes több ezer éves párbeszédében ma is biztos fogódzókat találunk a vezető öt legfontosabb feladatára vonatkozóan. Mózes alázatosan elfogadta, hogy nem jól csinálta a dolgát, és megfogadta a tanácsot. Bátor lépésének két következménye lett: (1) helyt tudott állni megbízatásában; (2) a rábízott emberek békességben végezhették teendőiket. Minden értékvezérelt vezetőnek ez a két legfőbb vágya.

2. Látás, küldetés és stratégia − Tervezés 1.

Időpont: 2021. október 20. 18h | Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája: Hogyan jutunk el egy ötlettől (legyen az akár üzleti, akár missziós) a világos küldetésig és jövőképig? Hogyan tudjuk a jövőképet és a küldetést stratégiává konvertálni? Szükséges-e egy keresztény embernek egyáltalán tervezni, ha Isten vezetésére bízta magát?

3. A sáfárság alapjai − Pénzügyek 1.

Időpont: 2021. november 24. 18h | Előadó: Dr. Illéssy János
Témája: A bibliai sáfárság (vagyonkezelés) nagyon közel áll a modern közgazdaságban ismert megbízó-ügynöki kapcsolathoz („Agency Theories”). A Bibliában a megbízó mindig Isten, „ügynökei”, sáfárai pedig mi vagyunk. De miről szól a megbízás? Mik a jellemzői? Hogyan válhat „hatékonnyá” a sáfárság? Az alapozás során három ránk bízott értéket érintünk: idő, kapcsolatok, vagyon.

4. Vezetési stílusok − szolgáló vezetés − Vezetés 2.

Időpont: 2021. december 15 . 18h | Előadó: Dr. Tomka János
Témája: A vezetés második fontos komponense a partnerség, e nélkül a vezetők senkit nem vezetnek. Ezen az alkalmon megismerkedünk a munkahelyi légkör jelentőségével és azzal, hogy a Goleman-féle hat vezetési stílus miként befolyásolja a légkörön keresztül a szervezetek eredményességét. Bibliai esettanulmányunk segítségével azt nézzük meg, hogy Jézus egyetlen hét leforgása alatt hogyan alkalmazta a hat plusz egy vezetési stílust a partnerség megteremtése érdekében.

5. Működési modell és terv − Tervezés 2.

Időpont: 2022. január 19. 18h | Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája: Hogyan tudjuk a stratégiát reális működési modellé váltani? Milyen legyen egy végrehajtató, lelkesítő és számon kérhető terv? Mit jelent a számon kérhetőség biblikus értelemben?

6. Sáfárság a pénzügyek területén (hitel, megtakarítás, befektetés, adakozás) − Pénzügyek 2.

Időpont: 2022. február 16. 18h | Előadó: Dr. Illéssy János
Témája: A sáfárságot bevezető alapozás után részletesebben vizsgáljuk meg, mit kíván a Bibliában szereplő „gazda” a sáfártól, a hűséges szolgálótól a pénzügyek tekintetében. Ennek alkalmazása nem más, mint a pénz Biblia szerinti kezelése − „isteni pénzügyek”. Mit mond Isten a hitelről, a megtakarításról vagy az adakozásról?

7. Hatalom és befolyás − Vezetés 3.

Időpont: 2022. március 16. 18h | Előadó: Dr. Tomka János
Témája: Hiába céltudatos egy vezető és ismeri a hét vezetési stílust, ha nem képes érvényesíteni akaratát az ellenállással szemben. Ezért a hatalom a vezetés harmadik meghatározó összetevője, e nélkül nem a vezető vezet. A műhelymunka során megismerkedünk a hatalom és a manipuláció különbségeivel, valamint a hatalom különböző formáival és bázisaival. Pilátus történetéből hét tanácsot merítünk annak érdekében, hogy megőrizhessük a felülről kapott hatalmunkat.

8. A megvalósítás fontossága − Tervezés 3.

Időpont: 2022. április 20. 18h | Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája: Egy mondás szerint az eredményes működéshez az ötlet 20%-ban, a megvalósítás minősége 80%-ban járul hozzá. Milyen eszközök segíthetnek abban, hogy a megvalósítás eredményes legyen? Vajon Istennek fontosak-e a részletek?

9. Sáfárság az élet minden területén (munka, üzlet, időgazdálkodás) − Pénzügyek 3.

Időpont: 2022. május 11. 18h | Előadó: Dr. Illéssy János
Témája: A sáfárságelméletet a munkakapcsolatok, a vállalkozás és az időgazdálkodás területeire vonatkoztatjuk. Az alkalom legfontosabb kérdése azonban ez lesz: miért döntően fontos pénzügyi fogalom az integritás – azaz a becsületesség, a hitelesség?

10. Bizalomépítés – Vezetés 4.

Időpont: 2022. június 8. 18h | Előadó: Dr. Tomka János
Témája: Kölcsönös bizalom nélkül vezetés helyett legfeljebb uralkodásról beszélhetünk. Ráadásul bizalom nélkül tervezés helyett csupán sodródunk a különböző erők viharában, és sáfárság helyett eltékozoljuk a ránk bízott vagyont is. A bizalom kialakításának, megerősítésének és megadásának képessége a legfontosabb vezetői tulajdonsággá vált napjaink globális gazdaságában. A műhelymunka során minden értékvezérelt vezető két gyötrő kérdésére keressük a választ: (1) megbízhatom-e beosztottaimban, főnökeimben, munkatársaimban, beszállítóimban és ügyfeleimben; (2) mit kell tennem ahhoz, hogy megbízzanak bennem az emberek elhívásom teljesíthetősége érdekében?

A képzésen előadó szakemberek

TJ Fnykp4Dr. Tomka János – villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett PhD fokozatot, 2021-ben habilitált. 1993−2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. A Pünkösdi Teológiai Főiskola Vezetéstudományi Tanszékének vezetője. Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottsága, a Magyar Mérnökakadémia és a Menedzserek Országos Szövetségének tagja. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE) tagja, 1994−2004 között elnöke. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. 2018-tól a Pesthidegkúti Református Gyülekezet presbitere. Nős, felesége építészmérnök, három felnőtt gyermekük és három unokájuk van.

Illssy JnosDr. Illéssy János − hazai mérnöki (MSc) és amerikai pénzügyi (MBA, PhD) tanulmányai után az elmúlt közel két évtizedben pénzügyi felső vezetői, CFO feladatokat látott el. 2008 óta saját tanácsadó cégének keretein belül folytat vállalati pénzügyi tanácsadást és MBA szintű oktatást magyar és külföldi egyetemeken. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának 3 terminuson keresztül volt elnöke, és ma is aktív tagja. Társvezetője a Gerlóczy üzleti reggeli szolgálatnak. Nős, három gyermeke van, Piliscsabán él.

ZsoltDr. Szalai Zsolt − hazai és angliai tanulmányait követően az elmúlt 2,5 évtizedben felső vezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőkebefektető társaságokban. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. Karrierje során kiterjedt tapasztalatot szerzett vállalatfinanszírozási, tőkepiaci, projektfinanszírozási és innováció menedzsment területeken. Utóbbi témában társoktatói feladatokat is ellát a BME Villamosmérnöki és Informatikai karán. 2012 óta tagja a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának, 2013−2016 között alelnöke, 2016 áprilisától elnöke, a Compass − Isteni pénzügyek szolgálat társvezetője. 2018-tól a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. Nős, két felnőtt gyermeke van, Szentendrén él.

 

Részvételi feltételek


A KEVE Akadémiára mind meghívás, mind saját kezdeményezés útján lehet jelentkezni. A jelentkezés előfeltétele az alábbiaknak való megfelelés: a jelentkező élő hitű keresztény (hitéről őszintén ír a jelentkezési lapon); elfogadja a KEVE Akadémia követelményeit (aktív részvétel és elkötelezettség – a 10 alkalomból legalább 8 alkalmon résztvesz); minimum 3 éves munka- és/vagy szolgálói gyakorlattal rendelkezik üzleti vagy non-profit/egyházi területen.

Részvételi díj

A kurzus díja 70 000 Ft, amely magában foglalja a kurzuson való részvételt, a Számít a pénzed című könyvet és a kurzus személyes alkalmai során az italfogyasztást (víz, tea és kávé). A részvételi díj megfizetése egy összegben a jelentkezéskor vagy két részletben (2021. szeptemberi és 2022. februári befizetéssel) lehetséges. A kurzus díjából befolyó összeg 100%-a a KEVE Társaság működésének finanszírozását segíti; mind az előadók, mind a szervezők önkéntes alapon, térítés nélkül végzik a munkájukat.

Ösztöndíj

A részvételi díj 30 %-ára ösztöndíjat kérhet az a jelentkező, aki:

  • a kurzusra való jelentkezés időpontjában még nem töltötte be a 30. életévét;
  • vagy (életkori határ nélkül) non-profit szervezetnél, főállásban dolgozó személy.

A KEVE Társaság azon résztvevőktől, akiknek anyagi lehetőségei ezt megengedik, szívesen fogad el támogatást az arra rászoruló résztvevők ösztöndíjának fedezetére.


Jelentkezési határidő: A jelentkezés lezárult

A jelentkezés elfogadásáról és a további teendőkről a KEVE Társaság írásos megerősítést küld. Kérdésekkel kapcsolatban Elbert Évához, a KEVE Társaság irodavezetőjéhez lehet fordulni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A képzés részletes ismertetője pdf formátumban ITT letölthető