A képzésről - a tematikát is tartalmazó - részletes ismertető pdf formátumban ITT letölthető

1. Mi (nem) a vezető dolga? − Vezetés 1.

Időpont: 2021. szeptember 29. 18h | Cím: 1088 Budapest, Gutenberg tér 2., félemelet 3.

Előadó: Dr. Tomka János
Témája: Menedzsmentguruk és tanácsadók szinte végeláthatatlan listákat állítanak össze a vezetők feladatairól. Ezek az elvárások a gyakorlatban vajmi keveset segítenek, munkánkat széttöredezettnek, sok esetben céltalannak és bizonytalannak érezzük. Pedig a vezetés első fontos összetevője a céltudatosság, e nélkül a vezető sehova sem vezet. Jetró és Mózes több ezer éves párbeszédében ma is biztos fogódzókat találunk a vezető öt legfontosabb feladatára vonatkozóan. Mózes alázatosan elfogadta, hogy nem jól csinálta a dolgát, és megfogadta a tanácsot. Bátor lépésének két következménye lett: (1) helyt tudott állni megbízatásában; (2) a rábízott emberek békességben végezhették teendőiket. Minden értékvezérelt vezetőnek ez a két legfőbb vágya.

2. Látás, küldetés és stratégia − Tervezés 1.

Időpont: 2021. október 20. 18h | Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája: Hogyan jutunk el egy ötlettől (legyen az akár üzleti, akár missziós) a világos küldetésig és jövőképig? Hogyan tudjuk a jövőképet és a küldetést stratégiává konvertálni? Szükséges-e egy keresztény embernek egyáltalán tervezni, ha Isten vezetésére bízta magát?

3. A sáfárság alapjai − Pénzügyek 1.

Időpont: 2021. november 24. 18h | Előadó: Dr. Illéssy János
Témája: A bibliai sáfárság (vagyonkezelés) nagyon közel áll a modern közgazdaságban ismert megbízó-ügynöki kapcsolathoz („Agency Theories”). A Bibliában a megbízó mindig Isten, „ügynökei”, sáfárai pedig mi vagyunk. De miről szól a megbízás? Mik a jellemzői? Hogyan válhat „hatékonnyá” a sáfárság? Az alapozás során három ránk bízott értéket érintünk: idő, kapcsolatok, vagyon.

4. Vezetési stílusok − szolgáló vezetés − Vezetés 2.

Időpont: 2021. december 15 . 18h | Előadó: Dr. Tomka János
Témája: A vezetés második fontos komponense a partnerség, e nélkül a vezetők senkit nem vezetnek. Ezen az alkalmon megismerkedünk a munkahelyi légkör jelentőségével és azzal, hogy a Goleman-féle hat vezetési stílus miként befolyásolja a légkörön keresztül a szervezetek eredményességét. Bibliai esettanulmányunk segítségével azt nézzük meg, hogy Jézus egyetlen hét leforgása alatt hogyan alkalmazta a hat plusz egy vezetési stílust a partnerség megteremtése érdekében.

5. Működési modell és terv − Tervezés 2.

Időpont: 2022. január 19. 18h | Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája: Hogyan tudjuk a stratégiát reális működési modellé váltani? Milyen legyen egy végrehajtató, lelkesítő és számon kérhető terv? Mit jelent a számon kérhetőség biblikus értelemben?

6. Sáfárság a pénzügyek területén (hitel, megtakarítás, befektetés, adakozás) − Pénzügyek 2.

Időpont: 2022. február 16. 18h | Előadó: Dr. Illéssy János
Témája: A sáfárságot bevezető alapozás után részletesebben vizsgáljuk meg, mit kíván a Bibliában szereplő „gazda” a sáfártól, a hűséges szolgálótól a pénzügyek tekintetében. Ennek alkalmazása nem más, mint a pénz Biblia szerinti kezelése − „isteni pénzügyek”. Mit mond Isten a hitelről, a megtakarításról vagy az adakozásról?

7. Hatalom és befolyás − Vezetés 3.

Időpont: 2022. március 16. 18h | Előadó: Dr. Tomka János
Témája: Hiába céltudatos egy vezető és ismeri a hét vezetési stílust, ha nem képes érvényesíteni akaratát az ellenállással szemben. Ezért a hatalom a vezetés harmadik meghatározó összetevője, e nélkül nem a vezető vezet. A műhelymunka során megismerkedünk a hatalom és a manipuláció különbségeivel, valamint a hatalom különböző formáival és bázisaival. Pilátus történetéből hét tanácsot merítünk annak érdekében, hogy megőrizhessük a felülről kapott hatalmunkat.

8. A megvalósítás fontossága − Tervezés 3.

Időpont: 2022. április 20. 18h | Előadó: Dr. Szalai Zsolt
Témája: Egy mondás szerint az eredményes működéshez az ötlet 20%-ban, a megvalósítás minősége 80%-ban járul hozzá. Milyen eszközök segíthetnek abban, hogy a megvalósítás eredményes legyen? Vajon Istennek fontosak-e a részletek?

9. Sáfárság az élet minden területén (munka, üzlet, időgazdálkodás) − Pénzügyek 3.

Időpont: 2022. május 11. 18h | Előadó: Dr. Illéssy János
Témája: A sáfárságelméletet a munkakapcsolatok, a vállalkozás és az időgazdálkodás területeire vonatkoztatjuk. Az alkalom legfontosabb kérdése azonban ez lesz: miért döntően fontos pénzügyi fogalom az integritás – azaz a becsületesség, a hitelesség?

10. Bizalomépítés – Vezetés 4.

Időpont: 2022. június 8. 18h | Előadó: Dr. Tomka János
Témája: Kölcsönös bizalom nélkül vezetés helyett legfeljebb uralkodásról beszélhetünk. Ráadásul bizalom nélkül tervezés helyett csupán sodródunk a különböző erők viharában, és sáfárság helyett eltékozoljuk a ránk bízott vagyont is. A bizalom kialakításának, megerősítésének és megadásának képessége a legfontosabb vezetői tulajdonsággá vált napjaink globális gazdaságában. A műhelymunka során minden értékvezérelt vezető két gyötrő kérdésére keressük a választ: (1) megbízhatom-e beosztottaimban, főnökeimben, munkatársaimban, beszállítóimban és ügyfeleimben; (2) mit kell tennem ahhoz, hogy megbízzanak bennem az emberek elhívásom teljesíthetősége érdekében?