KÜZDJÜK LE AZ ISMERETLENTŐL VALÓ FÉLELMET, ÖSSZPONTOSÍTSUNK AZ ISMERTRE
Írta: Robert J. Tamasy  -  2020. június 8.

Évekkel ezelőtt a Közel-Kelet háborúi során a döntéshozatal kihívásai kerültek terítékre. A különböző változók között az „ismert ismerős”, „ismert ismeretlen” és az „ismeretlen ismeretlen” voltak. A legtöbbünk sosem fog hasonló háborús döntési kényszerbe kerülni, de a bizonytalan piaci helyzet – még ha épp nincs is világjárvány – ismeretlenként nehezedik ránk.


Amint beléptünk a 2020-as évbe, az egyik „ismert ismerős” a világ számos részén épp virágzó gazdaság volt. Az addigi tapasztalatok alapján sokan a piac további virágzását várták. Az „ismert ismeretlen” pedig az volt, hogy valamilyen jelentős esemény előidézheti ennek a virágzó gazdasági folyamatnak az elakadását, lassítását. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez bekövetkezhet, de senki nem tudta, hogy milyen módon. Majd „ismeretlen ismeretlenként” megjelent a Kínából induló COVID-19 és világjárványt idézett elő.

 


A mi hajlamunk az, hogy hagyjuk az ismeretlent – mind az ismert, mind az ismeretlen ismeretlent – eluralkodni rajtunk félelemmel és aggódással kísérve. Ugyanakkor lehet más választásunk is. Dönthetünk úgy, hogy az „ismerősre” összpontosítunk, azokra a dolgokra, amikben bízhatunk. A baj csak az, hogy a viharos időkben kevésbé tapasztaljuk meg az „ismerőst”, amire támaszkodhatunk.

 


Ahol hit van – a Biblia Istene iránti feltétlen bizalom – az megtarthat minket. Erről írt Corrie ten Boom, aki Hollandiában a családjával együtt a második világháború idején sok zsidónak segített menekülni a náci üldözés elől. Ő mondta: „Sose félj az ismeretlen jövőt rábízni Istenre, akit ismersz.”


A Szentírásban Jézus Krisztus követőiként többszáz ígéretet kapunk Istentől, amelyek ugyanúgy vonatkoznak a piaci és gazdasági helyzetekre, mint az élet egyéb területeire. Íme, ezekre néhány példa, de bátorítok mindenkit, hogy keressen ki a Bibliából továbbiakat is:

Tudjuk, hogy Istennek egyértelmű célja van az életünkben. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (…) Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jeremiás könyve 29, 11-13)

Tudjuk, hogy Isten a hiányosságainkat is a javunkra fordítja. „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Pál levele a rómaiakhoz 8, 28)

Tudjuk, hogy Isten nem távoli, hogy megközelíthető. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” (A zsidókhoz írt levél 4, 15-16) „Őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Pál levele az efezusiakkoz 3, 12)

Tudjuk, hogy Isten hallja és válaszol imáinkra. „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” (János első levele 5, 14-15)

 

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheti el:

Előző Monday Mannák