EGYEDI AJÁNDÉKAINK FELFEDEZÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA
Írta: Rick Boxx  -  2021. december 6. 

Amikor valakit szakmai szempontból értékelünk, az iskolai végzettséget, a tapasztalatot, a lenyűgöző önéletrajzot vesszük legtöbbször figyelembe. De észrevesszük az emberek velük születettt adottságait?

Néhány éve, amikor az „elhívásról” tanítottam, egy csoportot arra kértem, hogy imádkozzanak Istenhez, hogy fedje fel előttük az egyedi képességeiket és készségeiket. Ugyanis sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok az adottságok, amelyek gyakorlatilag születésünk óta velünk vannak, jelentősen befolyásolják a szakmai életünket, sikereinket. Ezek a tulajdonságok és adottságok segíthetnek abban, hogy megtaláljuk mind a szakmai, mind a személyes „elhívásunkat”.

Ez jelentős vitát robbantott ki, hiszen néhányan a résztvevők közül még soha nem álltak meg, hogy feltárják azokat a területeket, amelyekhez egyedülálló módon tehetségük van. Az egyik résztvevő, egy ügyvédi irodában dolgozó titkárnő, később odajött hozzám, és elmondta, hisz abban, hogy Isten többet szánt neki és imádkozni fog azért, hogy ezeket felfedje előtte és tisztán láthasson a szakmai jövőjét illetően.

Azon a héten a főnöke arról tájékoztatta, hogy a cégük vezetőit annyira meggyőztek a tréneri képességei, hogy előléptetik és nagyobb felelősséggel ruházzák fel. Teljesen el volt ragadtatva. Miután annyira jól végezte dolgát a titkárnői munkájában, rájött, hogy Isten sokkal többet szán neki.

Ha nem ismerjük fel a velünk született, egyedi képességeinket, amelyeket Istentől kaptunk, akkor nem is tudjuk maradéktalanul kiaknázni a bennünk rejlő lehetőségeket.

Számos esetet látunk erre a Bibliában is. Például Mózes második könyvében, miután a zsidók kivonultak Egyiptomból, Isten konkrét személyeket nevezett meg, akiket meghatározott feladatokkal bízott meg. Egyikük Becalél volt, akinek a feladata az lett, hogy az istentiszteletekhez szükséges eszközöket megtervezze és megalkossa.

 

„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára” (Mózes második könyve 31, 1-3). Ezután láthatjuk Becalélt, ahogy gondos odafigyeléssel felügyeli a munkálatokat, melynek eredménye az lett, hogy a zsidók rendszeresen dicsőíteni tudták Istent, aki csodálatosan gondoskodott róluk.

Ha arra gondolok, hogy az Úr mindannyiunkat egyedi módon ajándékoz meg, Eric Liddel jut eszembe, akiről 1981-ben egy portréfilm is készült ’Tűzszekerek’ címmel. Liddel elkötelezte magát a misszionárius szolgálatra Kínában, ugyanakkor tehetséges sportoló is volt. Az egyik filmbeli jelenetben egy futóedzés miatt véletlenül lemaradt egy imaóráról, s ekkor Jennie nővére dühösen fordult felé. Azzal vádolta, hogy már nem is törödik Istennel. Liddel alázatosan, de mégis közvetlenül válaszolt. Elmondta, hogy továbbra is szándékozik kínai területre menni missziói útra, de futás közben érzi az isteni ihletet – és ha nem futna, azzal Istent gyalázná meg. A filmben így fogalmaz: „Hiszem, hogy Isten egy céllal teremtett. De gyorsnak is teremtett, így amikor futok, érzem, hogy gyönyörködik bennem.”

Mi érezzük munkánk során, hogy Isten gyönyörködik bennünk? Becalélhez hasonlóan mi is rendelkezünk Istentől kapott készségekkel és tudással. Kérd meg, hogy mutasson rá ezekre, és használjuk az ő dicsőségére. 

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák