HOZZÁÁLLÁSUNK ERŐTELJES HATÁSA
Írta: Sergio Fortes  -  2022.02.14.

Karrieremet a repülés világában építettem negyed évszázadon át, míg igazgatóvá lettem, közben pedig megtanultam egy fontos igazságot: a repüléshez szenvedély kell. Nálunk Brazíliában azt szoktuk mondani, hogy ez olyan, mint a „cachaca”, azaz a nagyon népszerű mézből vagy cukornádból készült pálinka. Sok ember számára a repülés is egyedülálló mámort nyújt.

A légiközlekedésben való jártasságom miatt a nemzetközi jogi professzorommal együtt, aki újságíró és pilóta is egyben, egy repüléstechnikai problémákra szakosodott tanácsadó céget hoztunk létre. Sokat tanultam a professzoromtól, de egyet biztos nem felejtek el: a repülőgépeknek lelkük, „hozzáállásuk” van. Sokan összekeverik a „magassággal” (altitude), mert angolul hasonlóan hangzanak. Nyilván, a magasság is alapvető szükséglet a repülésnél, de a professzorom a hozzáállásra tanított, nem a magasságra.

A légi járművek esetében a hozzáállás nem más, mint a szélhez viszonyított tájulásuk, vagy az orr és a szárnyak a horizonthoz viszonyított helyzete. Megfelelő hozzáállás nélkül a pilóta nem tudja a levegőben tartani a gépet. A turbulenciával való ellenálláshoz a gépnek megfelelő hozzáállásra van szüksége.

Ahhoz, hogy szembenézzünk az élet kihívásaival, nekünk is megfelelő hozzáállásra van szükségünk, különösen válság idején. Az élet nem egyenes út, hanem jó és rossz körülmények egymásutánja, amelyre reagálnunk kell. Akik győztesként kerülnek ki a viharokból, azokat a hozzáállásuk különbözteti meg másoktól. Ha tovább boncoljuk a repülés metafóráját, akkor az életünk pilótái vagyunk – vállalkozásunk, projektjeink pilótája. Előbb-utóbb jönnek bizonytalanságok, veszteségek, kudarcok, de a hozzáállásunk az, ami megtart minket, hogy magabiztosan megküzdjünk ezekkel.

 

A Bibliában Pál apostol a következő képpen fejezte ki hozzáállását: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk.” (Pál második levele a korinthusiakhoz 4, 8-9)

Később újra megerősíti mindazt, amit a hozzáállás fontosságáról tanult, bármilyen körülményei is legyenek: „Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt.” (Pál levele a filippiekhez 4, 12) Pál hozzáállása fontos tényező volt abban, hogy Filippiben erős keresztyén közösség jött létre.

Pál és barátja, Silas erőteljes tanúbizonysága sokakat inspirált. Ennek azonban következményei is voltak. Tanításaik társadalmi hatása gyorsan elérte az illegális és etikátlan gazdasági érdekeket is. Konfliktusok alakultak ki, amelyek intézkedésre késztették a hatóságokat. Miután keményen bántak velük és megkorbácsolták őket, Pált és Silast bebörtönözték. Ami ezután következett, az is a hozzáállásukon múlt.

Annak ellenére, hogy panaszra lett volna okuk, más magatartást, más hozzáállást választottak: körülményeik ellenére imádkoztak és dícsérték az Urat. Hozzáállásuk a Richter-skála szerint a legnagyobb erejű volt – szó szerint földrengést okozott a börtönben. Ismerve a szigorú római törvényeket, börtönőrük úgy döntött, hogy megöli magát, feltételezve, hogy a vád alá tartozó foglyok megszöktek. Pál azonban közbelépett, és meggyőzte a többi foglyot, hogy ne meneküljenek. Ez oda vezetett, hogy a börtönőr felvette Pál és Silás hitét.

Nem mindig választhatjuk meg a körülményeinket, de a hozzáállásunk már választás kérdése. Még közel az év elejéhez, hogyan viszonyulunk azokhoz a kihívásokhoz, amelyekkel biztosan szembe kell néznünk? A hozzáállásunk az, ami mindent megváltoztat.

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák