A TELJES BIZALOM IDŐT IGÉNYEL
Írta: Jim Langley  -  2022. július 11.

Volt idő, amikor egy egyszerű kézfogás is jelentett annyit, mint egy szerződés aláírása két vagy több fél között. Többnyire ezek az idők már jó ideje elmúltak. Sőt, ma már az írott szerződéseket is többször megszegik, mint gondolnánk.

Mindennek az eredménye, hogy a 21. században mind a munkahelyeken, mind a személyes életünkben egyre növekvő bizalomhiány tapasztalható. A több mint 50 éves karrierem során drámaian megváltozott mind a személyes, mind az üzleti megállapodások megitélése.

A teljes bizalom időt igényel. A bizalom kiépítéséhez és fenntartásához nem vezet gyors út, ezért úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk azokhoz az alapelvekhez, amelyeket a Biblia mutat be nekünk, amelyben teljes mértékben megbízom. Megtanítja, hogyan kell törődnünk mások jólétével, valamint saját érdekeinkkel.

A biztosítási üzletágban eltöltött pályafutásom során saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen értékes a „győztes-győztes” megközelítés minden üzleti kapcsolat során. Életem korai szakaszában a csapatsportokban való részvétel segített az ilyen gondolatok fogalmi kidolgozásában. A legnagyobb hatást azonban az Isten Szavában található előírások tanulása, megértése és követése érte el.

Ézsaiás próféta közel 3000 évvel ezelőtt már jól értette a bizalom fogalmát. Ószövetségi könyvének időtlen szavai ma is megállják helyüket: „Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában: mire lehet hát becsülni?” (Ézsaiás próféta könyve 2,22) Ez összefoglalja, miért kell a teljes bizalomhoz idő. Az emberiség problémája a bűn, beleértve azt az egyetemes hajlamot, hogy önmagára összpontosítson. Majd így folytatja: „Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.” (Ézsaiás próféta könyve 12,2)

Kibe helyezzük a bizalmunkat? Nem azt mondom, hogy senki sem érdemli meg a bizalmat, de körültekintőnek kell lennünk abban, hogy ki kapja meg a bizalmunkat – beleértve magunkat is –, és figyelembe kell vennünk a személyes indítékokat.

Eltekintve attól, hogy életünket átadjuk Istennek, felfedezhetjük, hogy nem vagyunk teljesen megbízhatóak, sőt nem is vagyunk képesek megbízni gondolatainkban és tetteinkben.

 

Még ha helyes kapcsolatunk is van Mennyei Atyánkkal, akkor is foglalkoznunk kell bűnös természetünkkel – amelyet a Biblia egyes fordításai egyszerűen „testnek” neveznek – mindaddig, amíg itt vagyunk ezen a bolygón. Hogyan válhatunk megbízhatóbbá és hogyan bízhatunk meg jobban másokban? Számomra nagy segítség volt, amikor hívő barátokkal vettem magam körül, akik idővel bizonyították megbízhatóságukat, segítséget kérhettem tőlük és szükség esetén tanácsokkal láttak el egy-egy fontos döntés meghozatala előtt. Megtanultam azt is, hogy a feleségem bölcsességére és meglátásaira is támaszkodhatom számos helyzetben.

Az egyik kedvenc versem a Szentírásban a megbízhatóság kérdéséről beszél. Dávid, Izrael királya kijelenti: „Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét.” (Zsoltárok könyve 20, 7-8) Évek óta Rá helyezem a bizalmamat, és Isten még soha nem hagyott cserben. Ha még nem tetted meg, kérlek, fontold meg, hogy az Úrban bízol, aki lát, ismer és irányít mindent, ami létezik. A kezdetektől fogva foglalkozik teremtésével – és jól csinálja.

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák