A VALÓSÁG MEGHATÁROZÁSA

Írta: Szalai Zsolt  -  2022. szeptember 19.

Az egyik kedvenc történetem Peter Drucker-től, a 20. század meghatározó menedzsment tudósától, amikor néhány Fortune 500 vezérigazgatóval beszélgetve feltette a kérdést: Mi a vezető legfontosabb dolga? Nagyon sok jó válasz érkezett (pl. stratégia alkotás, munkatársak motiválása, erőforráselosztás, stb.), ami önmagában mind fontos, de Drucker mégis azt mondta mindegyikre: Nem, nem és nem. Feladva a találgatást, a vezérigazgatók azt mondták: Peter, mondjad, hallgatunk rád. A válasz nem késett: A vezető legfontosabb dolga a valóság meghatározása.

Amikor elmesélem a történetet vezetőI műhelyeken, akkor legtöbbször az első reakció mindig a kételkedő csodálkozás. Ezt sokszor követi az a megjegyzés, hogy a valóság egy meglehetősen szubjektív dolog. A felszínt kapargatva bizton igaz is ez az állítás, hiszen emberként hajlamosak vagyunk a valóságot magunk javára értelmezni, sőt nagyon sokszor mások felé is manipuláltan bemutatni. Ennek következményeit sokszor nem is tudjuk, vagy akarjuk felmérni. De hiszem, hogy Drucker nem ebből a szemszögből tette ezt az állítását, hanem mély meggyőződés és személyes, tudósként és tanácsadóként szerzett tapasztalat állt mögötte.

Amióta jó pár évvel ezelőtt megismertem ezt a történetet, sokat gondolkodtam magam is az állításon és a vezetői műhelyek keretében másoktól is sok hasznos gondolatot kaptam. Ezek mind abban erősítettek meg, hogy Druckernek teljesen igaza van. Ha egy vezető nem törekszik arra, hogy minél jobban megértse a szervezetére és rá ható külső körülményeket és ne lássa tisztán, hogy a rábízott szervezetben mi és hogyan történik, akkor nagy eséllyel nem tud jó döntéseket hozni és nem tud időben reagálni a történésekre.

Ahhoz azonban, hogy egy vezető közel kerüljön a valóság megértéséhez, nagyfokú alázatra van szüksége. Jim Collins Jóból kiváló című könyvében azt tanácsolja, hogy a vezető tudatosan törekedjen az őszinteség kultúrájának kialakítására. Olyan környezetet teremtsen, amiben nyíltan és következmények nélkül lehet beszélni a problémákról és a szervezeti hierarchiában elfoglalt helytől függetlenül mindenki mondhassa el véleményét azzal kapcsolatban, amire közvetlen rálátása van.

Sok vezető körbe bástyázza magát bizalmi emberekkel, akik egy idő után csak jó híreket visznek neki, torzítva ezzel mind a külső, mind a belső valóságot. Fontos az is, hogy a vezető a vészhelyzetek kivételével inkább kérdésekkel és ne állításokkal vezessen, őszintén érdeklődve munkatársai véleménye után. Végül, de nem utolsó sorban fontos a piros lámpa mechanizmus működtetése: olyan információk halmaza, amelyek megjelenésekor (pl. árbevétel bizonyos mérték feletti csökkenése) mindenképpen időt kell azonnal szánni az okok feltárására és a szükséges intézkedések meghozatalára.

 

Nekünk keresztény vezetőknek kitüntetett helyzetünk van a valóság meghatározásában. A Biblia, Isten igéje elénk tárja a teremtett világ tényleges valóságát. Imádságban kérhetjük a világ Teremtőjét, hogy adjon nekünk tisztán látást egy adott kérdésben, hiszen Ő mindent tud és ismeri a jövőt. Közösséget ad nekünk, ahol őszintén feltárhatjuk problémáinkat és független visszajelzést kaphatunk.

Pál apostol is arra intette ifjú tanítványát, Timóteust a hozzá címzett „vezető képző” leveleiben, hogy maradjon meg Isten igéje mellett, mert ez mutatja meg az igazságot és segít neki, vezetőnek a valóság meghatározásában. „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (Pál második levele Timóteushoz 3,14-17)

 

A KEVE Társaság idén ünnepli magalakulásának 30. évfordulóját. Ezen a héten rendhagyó módon a Monday Manna mellé egy Szalai Zsolttal - a társaság elnökével - készült rövid videót is ajánlunk figyelmébe. Vezetésről, hitről, tanulásról, alázatról …és a KEVE Társaságról - ITT tekinthető meg