A KARÁCSONY ÉRTELMÉNEK KUTATÁSA
Írta: Robert J. Tamasy  -  2022. december 19.

Hivatalosan is beléptünk a karácsonyi hétbe. Persze a kiskereskedelmi boltok már hónapok óta kitették a díszeket: karácsonyfák és díszek, animált Mikulás-figurák, mindenféle méretű cukorkák és fényesen becsomagolt hamis ünnepi ajándékok, amelyek azt kiáltják: „Itt az ideje, hogy önök, vásárlók, elköltsék a karácsonyi pénzüket, és segítsenek nekünk, hogy a költségvetési évünket sikeresen zárjuk!”.

Gyanítom, önök is belefáradtak már az ismétlődő kérdésbe: „Mi a karácsony igazi értelme?”. Meglepő módon hírességek és „szakértők” hangoztatják a véleményüket, mintha a kérdésre sokféle válasz létezne. Olyan válaszokat adnak, mint a „család”, a „nagylelkűség”, az „egymás iránti szeretet és kedvesség”, a „gyermeki csoda” és még sok más.

Ezek mind nagyon szépek. De a valóságban csak egyetlen helyes válasz létezik, amely kifejezi a karácsony igazi értelmét. Ezt nagyon világosan és tömören a János evangéliuma 1,14-ben olvashatjuk: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott”. Isten - a világegyetem Teremtője és fenntartója - emberi alakot öltött, és egy csecsemő alakjában jött a földre, hogy felnőve a mi végső tanítónk, példaképünk, Megváltónk és Urunk legyen.

Ebben az időszakban számtalan prédikáció és üzenet hangzik el, hogy közvetítsék a karácsony fontosságát és nagyságát. Így volt ez már évszázadok óta. Mit lehet tehát hozzátenni a már elmondottakhoz és leírtakhoz? Talán nincs is többre szükségünk, mint arra, hogy megálljunk és elgondolkodjunk, emlékezzünk arra, amit tudunk. Gondoljunk néhány további igazságra is, amit János evangéliumának nyitó fejezetében találunk:

Jézus kezdettől fogva van. Jézus Krisztus, Isten Fia nem egy csodálatos reggelen ’jött létre’ 2000 évvel ezelőtt egy Betlehem nevű közel-keleti kisvárosban. Az csak az a pillanat volt, amikor - ahogy már idéztük – „Az Ige testté lett”. Ő és az Atya mindig is léteztek. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.” (János evangéliuma 1, 1-3)

 

Jézus azért jött, hogy életet adjon és világosságot hozzon. Mielőtt Jézus emberi gyermekként megszületett volna a világra, Isten már sokféleképpen kinyilatkoztatta magát. Különböző írókon keresztül dolgozott, hogy az Ószövetségben adja meg nekünk az emberiségen keresztül addig az időpontig végzett munkálkodásának történetét, valamint a helyes életre vonatkozó parancsainak és törvényeinek feljegyzését. Jézus azonban azért jött, hogy megmentsen minket a halott, „vallásos” művektől, és felajánlja az egyetlen utat az élethez, amelynek nem lesz vége. „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” (János evangéliuma 1, 4-5)

Jézus megmutatta a lehetőséget, hogy Isten családjának a tagjaivá váljunk. A Biblia azt tanítja, hogy minden férfi, nő és gyermek Isten teremtménye, az Ő képmására teremtetett. De nem mindenki tagja az Ő isteni, örökkévaló családjának. Ehhez egyedi megváltásra van szükség, ajándékként kapni azt, ami csak Jézus Krisztus által elérhető. „Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (János evangéliuma 1, 12-13) Később Jézus kibővítette ezt az ígéretét: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (János evangéliuma 14, 6)
Ha elgondolkodunk ezeken az igazságokon, szükséges további kérdéseket feltennünk „a karácsony igazi értelméről”?

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák