Amikor senki sem lát: a jellem fontossága egy olyan korban, amikor a megjelenés számít

 

A „jellemkérdés” az előző nemzedék élete során nagyrészt félre volt tolva a közélet területéről, ám a válságok és botrányok egész sora ismét felhívta a nyugati társadalom figyelmét arra, hogy e kérdést – méltó helyét biztosítva – középpontba kell állítani.

 

Az „Amikor senki sem lát” olyan olvasmányokat tartalmaz, amelyek a társadalom különböző szintjein lévők számára igen gyakorlati módon segítenek feltárni azt a kérdéskört, amely a jellemünket övezi – lényünk magjának a valóságát, azt hogy kik és mik is vagyunk akkor, amikor senki sem lát. Kevés kérdés van a modern világban, mely fontosabb lehetne ennél az egyén és társadalom szemszögéből egyaránt; kevés témához szólhatnának hozzá a keresztények döntőbb és aktuálisabb módon, mint ehhez, és kevés olyan téma van, amely bármelyikünket is ennél mélyebben érinthetne.

 

Az „Amikor senki sem lát” kétezer év több mint 30 nagy írójának és gondolkodójának műveiből vett rövid részletekből tevődik össze, s a következő témák köré épül:

 

1. rész - A jellem fontossága

A bevezető részben a nyugati történelemben követjük végig a jellem témáját Platóntól és Arisztotelésztől Washingtonig és Churchillig.

 

2. rész - A jellem tűzpróbája

A második részben a személyes válságok, a legmélyebb, legalapvetőbb lényünket megmutató elkerülhetetlen igazságpillanatok jellempróbáló szerepét vizsgáljuk meg.

 

3. rész - A jellem kulturális eróziói

A harmadik részben a modern társadalom mélyen rejlő erőit tárjuk fel, melyek nap-nap után alakítják életünket, s jellemünket azzal fenyegetik, hogy szétmorzsolják.

 

4. rész - Az erős jellem szellemi alapjai

A negyedik rész lelki fogalmakkal, olyan gondolkodásbeli, s cselekvési szokásokkal foglalkozik, amelyek a jellem széles körben tapasztalható elmorzsolódásának forradalmi, s gyakorlati ellenszerének bizonyultak.

 

5. rész - A jellem hősei

A befejező részben valódi hősöket ünnepelünk, akik munkára ösztönöznek bennünket, hogy a kiválóság, a tisztesség és az igazi jellem más tulajdonságainak újabb magaslatait érhessük el.

 

A feldolgozandó curriculumot a résztvevőknek e-mailben, pdf állományként küldjük ki a rendezvényt megelőzően. Azoknak, akik nyomtatott formában is igényt tartanak rá, külön kérésre postai úton is el tudjuk küldeni, azonban ebben az esetben az előállítási és postaköltségek a megrendelőt terhelik. Ez Magyarországon 6.855 Ft.

Kérjük, hogy a curriculmot nyomtatásban (vagy azzal egyenértékű elektronikus formában) minden résztvevő hozza magával, hogy közösen tudjuk feldolgozni, illetve személyes jegyzetekkel lehessen kiegészíteni. Köszönjük!