A NULLA PERCES SZABÁLY SZERINTI DÖNTÉSHOZATAL
Írta: Illéssy János  -2023. március 20.

2023. február 6-án olvashattuk Rick Boxx testvérünk tollából származó Monday Manna üzenetet „A 24 órás szabály szerinri döntéshozatal” címmel. Ebben Rick egy Terry Looper nevű barátja esetére hivatkozva mutatta be nekünk a „24 órás szabályt”. Idézek az írásból: „Miután többször is megtapasztalta rossz döntései következményeit, Looper … addig nem volt hajlandó dönteni semmilyen fontos ügyben, amíg nem várt 24 órát. … Ez időt adott neki arra is, hogy alaposan átgondolja a kérdést.”

A gondolat annyira jó és megszívlelendő, hogy az egyik februári KEVE online kisreggelink alkalmával csak ezzel foglalkoztunk. Gazdag, hasznos megbeszélést folytathattunk a 24 órás szabályról, mindannyiunk épülésére. Valóban, nehéz döntések, különösen nehéz üzenetek átadása előtt Istennek tetsző, és számunkra szinte életmentő lehet, ha kicsit hagyjuk a döntést vagy a kommunikációt „pihenni”. Én is mindenkinek – leginkább magamnak – javaslom ennek a szabálynak az alkalmazását, mellyel sok megbánást, könnyet és nehézséget előzhetünk meg.

Ugyanakkor beszélgetésünkkor világossá vált számomra, hogy a 24 órás szabály nem alkalmazható minden helyzetben. Rick így írja: „Ezt az elvet gyakorlatilag minden olyan helyzetben alkalmazhatnánk, amikor döntésre van szükség.” Minden tiszteletemmel és szeretetemmel azt állítom, vannak olyan döntések, amikor szinte TILOS gondolkodnunk, amikor a válaszoknak már készeknek és szikla szilárdaknak kell lenniük, amikor nincs meggondolásnak helye, sőt, a meggondolás csak teret enged kísértésnek, az „egyrészről… másrészről…” típusú racionalizálásnak vagy relativizálásnak.

Hadd mondjak egy hétköznapi példát: az autóvezetést. Ha mondjuk autómmal egy több ezer kilométeres nagy útra indulnék, a döntés előtt, hogy készen állunk-e vagy sem, valóban alkalmaznám a 24 órás (estleg többször 24 órás) szabályt. Mindent megtettem, hogy autóm felkészült legyen, hogy ne hagyjon cserbe?

Ugyanakkor vannak szituációk, ahol tilos megfontolásokat eszközöljek a vezetéssel kapcsolatban: Piros lámpánál vagy STOP táblánál kötelező centire pontosan megállnom, egyetlen korty alkoholt sem ihatok vezetés előtt vagy alatt, gondolkodás nélkül be kell kapcsolnom a biztonsági övet, stb.

Lelki értelemben ezek olyan szituációk, melyek leginkább is alapértékeimmel függenek össze. Tipikusan mély erkölcsi és értékrendi kérdések.

Jézus Krisztus követőjeként egy pillanatig sem gondolkodhatok arról, válasszam-e a szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, önmegtartóztatást. (ld. Pál Galatákhoz írt levele 5,22). Egy pillanatig sem gondolkodhatok afelől, tisztességesnek kell-e lennem vagy „bizonyos esetekben” lehetek-e részese korrupciónak. Ha nincs még kész az AZONNAL alkalmazható válasz, azzal csak helyet adok valami nagyon veszélyesnek. Ezt hívom én a „Nulla perces szabálynak”.

Tudta ezt Dávid is, aki így énekelt: „Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek!” (Zsoltárok könyve 57,8)
Tudta ezt Jézus is, aki a hegyi beszédben oly sok megkívánt és „készenlétben állónak” tartott lelki állapotot írt le: lelki szegénység, gyász, szelídség, az igazság szomjazása, tiszta szívűség, irgalmasság, béketeremtés… (Máté evangéliuma 5,3-11) Ezekre mind fel kell készíteni szívünket, hogy amikor „odaérünk”, egy pillanatig se kelljen elmélkedni a helyes válaszról.

Tudta ezt Péter apostol is, aki ezt írta le: „legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (Péter első levele 3,15). Én készen kell álljak mindenkor, és várnom kell az alkalmat, amikor hallgatóságom is készen áll a befogadásra.

Az Úr adjon minden vezetőnek bölcsességet, hogy választani tudjon, mikor alkalmazza a 24 órás, és mikor a nulla perces szabályt.

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák