A SIKER KÖNYÖRTELEN, JUTALOM NÉLKÜLI HAJSZOLÁSA
Írta: Robert J. Tamasy  - 2023. április 17.

Az üzleti világban sokan csak egyetlen célra fókuszálnak: a sikerre. De megállunk-e néha, hogy komolyan átgondoljuk, mi is valójában a siker?

Erről az a kutya jut eszembe, amelyik nagy lelkesedéssel kergeti az autókat. Elmegy mellette egy, s a kutya gyorsan üldözőbe veszi. De vajon, tudja-e, hogy mi történne, ha valóban elkapná az autót? Mit tenne vele? Bizonyos értelemben a siker is hasonló. Bizonyos kitűzött célokkal a fejünkben vágunk neki a karrier utunknak, olyan eredményeket remélve, amelyeket el akarunk érni. De mi történik azután, ha ezeket elértük?

Erről pedig eszembe jut az a csúcsvezető, aki arról beszélt, hogy megmászta a közmondásos „siker létráját”, majd amikor felért a csúcsra, rájött, hogy a létra rossz falnak támaszkodik.

A saját karrierem során elértem az összes célt, amit korábban kitűztem magam elé. Egy újság szerkesztőjének lenni? Megvan. Újságcikket írni? Pipa. Egy magazin szerkesztőjének lenni? Pipa. Könyvet írni? Pipa. Mindegyiket sikerült megvalósítanom. És még sok mást is. De vajon ezek közül bármelyik, még ha együttesen is, megadta nekem a teljes beteljesülés, a végső siker érzését? Nem, mert mindig volt még valami, amit megtehettem volna, mindig voltak mások, akik többet értek el, mint én - legalábbis ez volt a fejemben.

A siker néha olyan érzés lehet, mintha egy olyan versenyben lennénk, ahol a célvonal egyre távolabb és távolabb kerül. Az előléptetés, a fizetésemelés, a szakmai elismerés egy-két pillanatra talán kielégít, de aztán mi lesz? Megtanultam, hogy az igazi sikert végső soron csak abban találjuk meg, aki megadja azokat a képességeket, érdeklődési köröket, ajándékokat és lehetőségeket, amelyekkel nap mint nap élünk. 

Ahogyan az Ószövetségben olvassuk: „Ne gondold tehát majd magadban: Az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot! Hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz...” (Mózes ötödik könyve 8, 17-18) Lehet, új látószögre van szükségünk ahhoz, hogy megalkossuk a siker fogalmát. Nem tudok ehhez jobb forrást, mint a Szentírás:

Hogyan találjuk meg a sikert? A Biblia azt mondja, hogy a siker nem abban van, amit keresünk, hanem abban, akit keresünk. „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” (Józsué könyve 1, 8)

A siker nem más, mint a helyes célok kitűzése. Pál apostolnak, akit akkoriban Saul néven ismertek, mindene megvolt - tekintélye, előkelősége, hatalma. De aztán a Jézus Krisztussal való találkozás a feje tetejére állította az értékrendjét; a céljai örökre megváltoztak: „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért...” (Pál levele a filippiekhez 3, 7-8)

A siker még mindig egy életre szóló törekvés. Pál új értelmezést nyert arról, hogy mit jelent a siker, de élete hátralévő részében továbbra is ennek - az új küldetésének - szentelte magát. „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Pál levele a filippiekhez 3, 12-14)

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák