ISTEN HANGJÁT MEGHALLANI
Írta: Rick Boxx  -  2023. május 1.

BoxxRichard Blackaby, író és előadó elmesélte egy üzletember a történetét, aki csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy Isten hallgatott, amikor bölcsességet kért arról, hogy elfogadjon-e egy új állásajánlatot. Ez a férfi azt állította, hogy azért fogadta el az állást, mert nem hallotta Istentől az ellenkezőjét. Kiderült, hogy ez egy szörnyű döntés volt.

Blackaby elmondta, hogy miközben beszélgetett az illetővel, elkezdett feltáró kérdéseket feltenni neki: „Mit gondolt a felesége a munkáról?”. „Ó, neki sosem tetszett az ötlet” - válaszolta az üzletember.

Ezután Blackaby arról érdeklődött, hogy konzultált-e a lelkészével. „Ő nem egy üzletember, úgyhogy nem vettem róla tudomást!” - válaszolta a férfi. „Még a fiam is azt mondta, hogy ne fogadjam el a munkát, de ő még csak egy gyerek”. Blackaby azonnal felismerte, hogy mi lehet a probléma, és megjegyezte: „Úgy hangzik, mintha Isten többször is beszélt volna. Te csak nem figyeltél rá”.

Az egyik leggyakoribb kérdés hitünk megélése során, amikor az élet és a munka kihívásaival szembesülünk: „Honnan ismerhetjük meg Isten akaratát?”. A Bibliában találunk példákat olyan személyekre, akikhez Isten valóban közvetlenül és személyesen szólt: Noé, akinek utasítást adott egy hatalmas bárka építésére; Mózes az égő csipkebokornál; Éli próféta, amikor még kisfiú volt; Saul (akiből Pál apostol lett) a damaszkuszi úton és mások.

Talán mi magunk is ismerünk valakit, aki azt állítja, hogy tisztán hallotta Istent szólni hozzá.

Igen, az Úr így is működhet, de az ilyen esetek nagyon ritkák. Ő általában nem hallhatóan kommunikál velünk, nem üzen hirdetőtáblán, és nem használ neonreklámokat. Leggyakrabban Isten számos más módon szól hozzánk. Nézzünk meg néhányat ezek közül:

Isten az Igéjén keresztül szól hozzánk. A Biblia 66 könyve, az Ó- és Újszövetség tele van a mindennapi élet igazságaival és elveivel, amelyek a 21. századi piacon is alkalmazhatók. Ahogy egy felsővezető mondta egyszer: „Ez a legjobb üzleti könyv, amit valaha olvastam”. Egyetértek. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (Pál második levele Timóteushoz 3, 16-17)

Isten az isteni tanácsokon keresztül szól. Néha ellenállunk a tanácskérésnek, vagy nem hallgatunk arra, amit mondanak nekünk, mert az ellentétes a vágyainkkal. De a megbízható, istenfélő tanácsadók - barátok, kollégák, egy intuitív házastárs, vagy akár egy éleslátó gyermek - segíthetnek elkerülni, hogy életünket megváltoztató rossz döntéseket hozzunk. „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.” (A példabeszédek könyve 11, 14) „Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!” (A példabeszédek könyve 19, 20)

Isten a körülményeken keresztül szól. Amikor Isten vezet minket, van úgy hogy bezárja az egyik ajtót, viszont kinyit egy másikat. „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. (A példabeszédek könyve 16, 9) „Az Úr irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan érthetné meg útját?” (A példabeszédek könyve 20, 24)

Sokféleképpen vezethet minket az Úr, a kulcs az, hogy figyeljünk rá. Jézus ezt mondja: „Akinek van füle, hallja!” (Máté evangéliuma 11, 15) Ha kérjük, Isten szól hozzánk, de hajlandónak kell lennünk meghallgatni Őt.

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák