ÖRÖKLŐDÉS, ÖRÖKSÉG, ÖRÖKLÉS ÉS HAGYATÉK
Írta: Robert J. Tamasy  -  2023. október 23.

Nemrégiben egy másik városban tagtársaimmal folytattam egy izgalmas beszélgetést. A Monday Manna egyik számát a hagyaték hátrahagyásának fontosságáról írtam, és ők kíváncsiak voltak, mi a különbség a négy látszólag hasonló kifejezés között: Öröklődés, örökség, öröklés és hagyaték.

Van némi hasonlóság e négy kifejezés között, de mégis nagyon különbözőek. Kettőre közülük gyakorlatilag nincs befolyásunk. Az egyiket talán jelentős mértékben tudjuk befolyásolni, attól függően, hogy mennyire voltunk jómódúak, de csak egyet tudunk meghatározni, nagyrészt az életünk során hozott döntéseink és kialakított kapcsolataink alapján.

Az öröklődés a genetikailag öröklődő tulajdonságokat írja le, például a bőr- és hajszínt, a termetet, az etnikai jellemzőket és egyéb fizikai, mentális és családi tulajdonságokat. Az örökség általában egy társadalom vagy embercsoport kultúrájára, hagyományaira, történelmére és nyelvére vonatkozik. Az öröklés az, ami valaki halála után az utódokra száll, jellemzően pénz vagy anyagi javak.

A hagyaték az egyetlen a négy közül, amelyet társadalmi státusztól vagy vagyoni helyzettől függetlenül jelentős mértékben alakíthatunk. Ez az életünk maradandó hatásából áll, amely még jóval azután túl is megmarad, hogy mi már nem élünk. A hagyaték az értékek, a jellem és a hit révén átalakíthatja az egyéneket, a szervezeteket, sőt a társadalmat is.

Nekünk, az üzleti világban forgolódó embereknek, lehetőségünk van arra, hogy így vagy úgy, de vezető szerepet töltsünk be. Függetlenül attól, hogy milyen szerepet töltünk be egy vállalaton belül, akár a legmagasabb vezetői pozíciót, akár egy vagy több személynek jelentünk, örökséget építhetünk. Mert a vezetők igazi próbája, bárkik is legyenek és bármit is tegyenek, az, hogy mi marad utánuk, miután elmentek.

Emlékszem egy vezető évekkel ezelőtt tartott előadására, amikor elmagyarázta, hogyan épült fel az előző szervezete. A vállalat szervezeti ábráján minden körülötte épült fel. Nem sokkal azután, hogy ő távozott, a vállalkozás kártyavárként omlott össze. Az ő „hagyatéka” a vezetés szempontjából a kudarc volt.

Ennek pont az ellentéte Nelson Bell, aki több mint 24 évig missziós orvosként szolgált Kínában. Istenfélő lánya, Ruth hozzáment egy Billy Graham nevű fiatalemberhez. Együtt több gyermekük született, akik ma is keresztény szolgálatban állnak, és Ruth támogatásával a tiszteletes Graham evangelizációs akciói és könyvei révén milliók életét érintette meg Jézus Krisztusért. Micsoda hagyatékot hagyott hátra Dr. Bell!

Építkezzünk erős alapokra. A körülöttünk lévő világ azt sugallja, hogy életünket sokféle alapra építhetjük, de csak egyetlen alap van, amely az örökkévalóságig tart. „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus.” (Pál első levele a korinthusiakhoz 3, 11)

Szenteljük magunkat 100%-ban Krisztus céljainak. Ahogy egy költő írta: „Csak egy élet, 's az hamarosan elmúlik; csak az marad meg, ami Krisztusért történik”: „mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (Apostolok cselekedetei 17, 28)

Fektessünk az emberekbe. Sokféleképpen tudunk pozitívan hatni az emberekre, de a legmaradandóbbat a tanítványozás és a mentorálás jelenti. „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” (Pál második levele Timóteushoz 2, 2)

Az előző hetek Monday Mannáit az alábbi linken érheted el:

Előző Monday Mannák